Bur - Asilçelik - Orh (Yen) EİHattı ve (Gemlik-Ford) BrşN - Aksa Akrilik EİH

  • İşin Adı:
  • H553 referanslı 154 kV’luk (~29 km) Tek Dev 1272 MCM İletkenli Bur - Asilçelik - Orh (Yen) EİHattı ve 154 kV’luk (~18,7 km) Çift Devre 1272 MCM İletkenli (Gemlik-Ford) BrşN - Aksa Akrilik Eİ HatlarınınTeklif Birim Fiyatlı Komple Tesis işi
  • İşveren İletim:
  • TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
  • İşin Yeri:
  • BURSA 

3 ETAP Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti | © 2020 Tüm hakları saklıdır.